U ciociU cioci na emenynach, 
jest rosół, dwie butle wina.